Translate

Søgefelt

Vandhulsundersøgelse

Vandhulsundersøgelse

Undersøg livet under overfladen

udbydes april til september

Indskoling: Livet i vandhullet

Vi fanger smådyr i vandhullet, prøver at sætte navne på dem og taler om deres levevis. Eleverne arbejder sammen i små grupper, og hver gruppe vælger et dyr, som de fortæller resten af klassen om. Undervejs kan vi komme ind på dyregrupper, ånding, forvandling eller andre emner.

Fælles Mål (trinmål 2.kl. natur/teknik)

-beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper

-kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året

-kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever

-anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort

-formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning

Mellemtrin og udskoling: Vandhulsundersøgelse

Vi undersøger dyrelivet i vandhullet og sætter navne og viden på de dyr vi finder. Afhængig af klassetrin kan vi lave enkle undersøgelser og målinger af vandkvaliteten, tale om forureningsgrad og næringsindhold ud fra faunaen i vandhullet (makroindeksmetoden), ånding, forvandling, formering eller andre relevante emner. Har I særlige ønsker til fokusområder, aftales det i forvejen.

Fælles Mål (trinmål 4-6.kl. natur/teknik)

-kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper

-stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser

-kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen

-give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening

-kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses

-arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning

 

Forløbet foregår som udgangspunkt i Pederstrup. Ønsker I at undersøge et vandhul et andet sted, så kontakt mig og hør om mulighederne.

 

 

Senest opdateret: 13 feb 2014