Translate

Søgefelt

Vandhulsundersøgelse

Vandhulsundersøgelse

Undersøg livet under overfladen

udbydes april til september

Forløbet foregår som udgangspunkt i Pederstrup. Ønsker I at undersøge et vandhul et andet sted, så kontakt mig og hør om mulighederne.

 

Indskoling: Livet i vandhullet

Vi fanger smådyr i vandhullet, prøver at sætte navne på dem og taler om deres levevis. Eleverne arbejder sammen i små grupper, og hver gruppe vælger et dyr, som de fortæller resten af klassen om. Undervejs kan vi komme ind på dyregrupper, ånding, forvandling eller andre emner.

Forslag til forberedelse og efterbehandling

Før besøget

-tal om hvilke typer af dyr I mon kan fange i vandhullet. Forbered børnene på, at vi skal fange små dyr (primært vandinsekter) med net fra bredden.

Efter besøget

-Lad børnene tegne det dyr de har fortalt klassen om ved vandhullet. Hæng tegningerne op i klassen.

 

Mellemtrin og udskoling: Vandhulsundersøgelse

Vi undersøger dyrelivet i vandhullet og sætter navne og viden på de dyr vi finder. Afhængig af klassetrin kan vi lave enkle undersøgelser og målinger af vandkvaliteten, tale om forureningsgrad og næringsindhold ud fra faunaen i vandhullet (makroindeksmetoden), ånding, forvandling, formering, fødekæder/net eller andre relevante emner. Har I særlige ønsker til fokusområder, aftales det i forvejen. 

Forslag til forberedelse og efterbehandling

Før besøget

-tal gerne om vandets kredsløb i naturen og inddeling af dyr i forskellige dyregrupper. Hvis vi skal arbejde med vandkvalitet/makroindeks, er det en fordel, at eleverne på forhånd kender noget til hvordan forurening, næringsindhold, iltindhold, biodiversitet m.m. hænger sammen.

Efter besøget

-Lad eleverne svare på disse eller lignende opfølgende spørgsmål:

1. Hvilke dyregrupper fandt I dyr fra i vandhullet (insekter, snegle, orme, krebsdyr etc)?

2. Lever der flest forskellige dyr i rent (næringsfattigt) vand eller i forurenet (næringsrigt) vand? hvorfor?

3. Hvad fandt I ud af om vandkvaliteten i det undersøgte vandhul, og hvordan kunne man forbedre den?

4. Hvad betyder det for jeres resultat, hvis der var dyr i søen, som I ikke fandt?

5. Hvorfor skal man undersøge vandkvaliteten i søer og vandløb? Og hvad kan vi få ud af at beskytte og forbedre søer og vandløb i vores nærområde?

Undersøg evt et andet vandhul og sammenlign resultatet.

 

Se relevante færdigheds- og vidensmål for forløbet her

Senest opdateret: 30 jul 2014

Kontakt

Naturvejleder Camilla Lindberg
Pederstrupvej 53
2750 Ballerup

Tlf: 4124 2490
Email: clb@balk.dk

 


Mere information

Link til Skoletjenesten Pederstrup

link til Ballerup Museum

link til Grantoftegård

Daginstitutioner

Udlån af GPS

Nyttige natur links