Translate

Søgefelt

Boligindretning

Boligindretning

Ved en boligindretning forstås bygningsmæssige ændringer, der er mur og nagelfaste, og som er nødvendige, for at gøre boligen bedre egnet til ophold for en person med en varig nedsat funktionsevne

I daglig tale kalder vi boligindretning for boligændring.

Boligændringerne må ikke have karakter af modernisering eller istandsættelse.

Hvem kan søge om en boligændring?
A
lle borgere, der har folkeregisteradresse i Ballerup og som har en varig nedsat funktionsevne, kan søge om en boligændring - uanset alder og økonomiske situation.

En boligændring kan kun bevilges på folkeregisteradressen og kan fx være fjernelse af dørtrin, opsætning af håndgreb eller rampe til hoveddøren. Du kan søge, uanset om du bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig. Hvis du bor i lejebolig skal boligselskabet dog give tilladelse til boligændringen forud for bevillingen.

For at få hjælp til boligændring er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt.

D
u kan søge, hvis boligen:
  • i væsentlig grad bliver bedre egnet til ophold for dig efter ændringen
  • er nødvendigt for, at du kan opholde dig i dit hjem

Hvad koster det at få en boligændring?
Får du bevilget en boligændring vil den normalt være uden udgifter for dig.

I ganske særlige tilfælde, hvor det er umuligt eller meget kostbart at foretage de nødvendige boligændringer, kan kommunen evt. anvise en egnet bolig eller i sidste ende yde hjælp til flytning til en mere egnet bolig.

Hvordan søger du om en boligændring?
Du kan søge om en boligændring digitalt - klik her

Når du søger om en boligændring, skal du i nogle tilfælde give tilladelse til, at kommunen kan indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser, fx fra din praktiserende læge.

Hjælpemiddelteamet foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om du opfylder betingelserne for bevillingen.

Vær opmærksom på, at boligændringen normalt kun ydes, hvis der foreligger en bevilling, inden ændringen sættes i værk.

Hjælpen gives efter Servicelovens § 116. Her kan du læse mere om loven.

Afhængig af hvilke boligform du bor i gælder forskellige regler.

Ny lov om frit valg af boligindretning
Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om frit valg på hjælpemiddelområdet i kraft i henhold til Servicelovens § 116. Læs mere i højre side under Hjælpemiddelområdet, "Ny lov om frit valg af hjælpemidler og boligindretning".

 

Senest opdateret: 21 jan 2015