Translate

Søgefelt

Aflastningstilbud

Aflastningstilbud

Torvevej er Ballerup Kommunes tilbud om aflastning til fa­milier eller pårørende med unge og voksne på 18 år og der­over med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funk­tionsevne.

Torvevej er Ballerup Kommunes tilbud om aflastning til fa­milier eller pårørende med unge og voksne på 18 år og der­over med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funk­tionsevne, der er hjemmeboende eller bor i andre hjem, som kan sidestilles hermed.

For at få ophold på Torvevej skal du have en bevil­ling fra din kommune, og aftalen skal godkendes af Ballerup Kommune.

Den enkelte bruger kan ønske at få ophold på Tor­vevej i bestemte perioder. Gruppen af brugere kan variere alt efter hvilke brugere, der ønsker ophold i bestemte perioder.

Hvem er vi?

Vi er en medarbejdergruppe, der er bredt sammen­sat. Vi er primært pædagoger og omsorgsmedhjæl­pere, men har også ansat medarbejdere til vareta­gelse af vores køkken og medarbejdere til vareta­gelse af rengøringen. Der er altid 2 medarbejdere på arbejde om natten - 1 vågen nattevagt og en rådighedsvagt - hvilket betyder, at du kan få hjælp og støtte fra personalet døgnet rundt.

 

Senest opdateret: 13 nov 2014

Kontakt:

bo-to@balk.dk

Telefon: 4477 1832 (telefonen besvares ikke i tidsrummet kl. 17:30 til 18:30).

Telefax: 4477 1840 

Leder: Helle Hjørtoft, hh1@balk.dk, tlf. 4477 6254

Daglig leder: Iben Drisgaard, ibed@balk.dk, tlf. 4477 6396

Adm. medarbejder: Carina Stevnsvig, clst@balk.dk, tlf. 4477 3833

Vedr. ønsker om aflastning - ring på 4477 1833 - mandage kl. 12:00 og 14:00.


Mere information

Belægningslisten

Mission, vision og værdier


Fotogalerier

Diverse billeder fra Torvevej

Under Fysiske rammer kan du se tegning og billeder af den nye Sansehave.

Julestemning

Se også foto fra diverse aktiviteter på Torvevej.


Blanketter

Plan for hvornår ønskebreve sendes

Blanket om ønsker

Tøjliste og medicinliste

Blanket vedr. evt. sygdom under ophold på Torvevej

Blanket om evt. kramper